Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 25. 4. 2024 (štvrtok). Tento deň vyučovací proces nebude prebiehať.