Drogy a drogová závislosť

Akákoľvek závislosť je zlá, či už je drogou alkohol, morfín alebo idealizmus.

Carl Gustav Jung

S vyššie uvedenou témou prišla žiakov tretích ročníkov – 3. KCH, 3. S, 3. MR, 3.PJ oboznámiť pani Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom, Vysvetlila im, čo je to droga, ako vzniká drogová závislosť, aké druhy drog poznáme a ich vplyv na ľudský organizmus, oboznámila ich aj s novodobými nelátkovými vplyvmi na ľudský organizmus (gamblerstvo, workoholizmus nymfománia, mobilmánia,…) a s možnosťami ich liečenia.  Upozornila ich, že najlepšie je nikdy neprepadnúť užívaniu akýchkoľvek drog, ako vyplýva z citátu na začiatku. Na záver sa žiaci zapájali do diskusie.