Exkurzie

Mesiac marec sa v odbore kuchár niesol v duchu odborných exkurzií:

Mliekareň PD Gader

SHP a.s. Turčianske Teplice

Pivovar Steiger a.s. Vyhne

Žiakov exkurzie veľmi zaujali, oboznámili sa s technologickými postupmi a uvedomili si, aký dlhý proces je od vzniku výrobku po jeho dodanie do predajní.