Imatrikulácie v kuchárskom odbore

Dňa 8. novembra 2018 sa v priestoroch POV uskutočnili imatrikulácie prvých ročníkov kuchárskeho odboru – prijímanie nových adeptov do kuchárskeho cechu.

Žiaci 2. KCH  a 2.PJ spolu s triednymi učiteľkami p. Lovčičanovou a p. Drozdovou pripravili program pre svojich spolužiakov prvých ročníkov.

Na úvod mala krátky príhovor žiačka Diana Valková z triedy 2.KCH, a potom nasledovala spoločná pieseň organizátorov imatrikulácií, ktorá mala zábavný text  a pobavila všetkých prítomných.

Žiaci 1.PJ a 1.KCH plnili rôzne úlohy, ktoré si pre nich pripravili starší spolužiaci. Odmenou pre súťažiacich bol potlesk všetkých prítomných. Úlohy boli zaujímavé a zároveň veľmi zábavné.

Na záver  žiakom prvých ročníkov boli odovzdané imatrikulačné certifikáty a perníky v tvare kuchára. Odmenení boli aj všetci prítomní zaujímavými darčekmi, ktoré  pripravili internátni žiaci pod vedením vedúcej výchovy pani  V.  Schwarzovej .

BA