Imatrikulácie v kuchárskom odbore

Dňa  20.11. 2015  sa v priestoroch  POV  konali  IMATRIKULÁCIE . Slávnostné prijatie  nových študentov do kuchárskeho cechu. Program bol nápaditý, pre študentov boli pripravené rôzne úlohy, ktoré po skupinách alebo jednotlivo mali splniť. Po skončení všetkých úloh žiaci 4.KCH prijímali jednotlivo každého žiaka prvého ročníka do kuchárskeho cechu. Odovzdali im malé varešky ako spomienku na tento deň. Trieda 1.PJ príjemnú atmosféru imatrikulácií obohatila o spoločný moderný tanec. Imatrikulácie pre triedy 1.PJ  a 1.KCH pripravila trieda 4.KCH s triednou pani učiteľkou Alenou Hanákovou. Dúfame, že sa všetci výborne zabávali a odniesli si domov množstvo zážitkov.