Jarné upratovanie

V rámci každoročného jarného upratovania verejných priestranstiev v meste Kremnica a pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme  sa aj my zapojili do spoločného upratovania a urobili naše mesto čistejším a krajším. Upravili sme si aj kvetinové záhony a vyzbierali odpadky  v okolí školy.