Koniec šk. roka 2019/20

Ukončenie školského roka 2019/2020 bolo iné ako tie predchádzajúce. Od marca sa zmenila forma aj metódy vyučovania a každý deň prinášal nové výzvy. Spoločne sme ich  zvládli výborne, začo patrí veľká vďaka učiteľom, žiakom aj ich rodičom. Aj samotný záver školského roka bol iný. Vysvedčenia sme odovzdávali individuálne tým žiakom, ktorí prišli posledný deň vyučovania do školy. Ostatní si ich vyzdvihnú v septembri. 

Všetkým žiakom aj pedagógom prajeme aby si počas prázdnin oddýchli od náročnej práce  hlavne v posledných mesiacoch školského roka a v zdraví a pohode sa po prázdninách 2.9. 2020 vrátili do školy.

                                                                                                                          JL