Kvízová súťaž Poznaj mesto, v ktorom študuješ

Dňa 21. 9. 2016 sme v školskom internáte uskutočnili kvízovú súťaž pod názvom Poznaj mesto, v ktorom študuješ. Súťaž sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti. Aj napriek menšiemu priestoru a komornému prežívaniu sme zažili pekný večer plný otázok a odpovedí.

Umiestnenie bolo nasledovné :

1.      miesto družstvo v zložení : 

Dominika  Paľová

Antónia  Muchová

Magdaléna  Zboroňová

2.      miesto družstvo v zložení : 

Erik  Grofčík

Nikola  Kulaviaková

Miroslav  Pažický

3.      miesto družstvo v zložení : 

Sebastián  Prokop

Ivan  Dlhoš

Erik  Hakel

Víťazom gratulujeme !                                                                                         Školský internát