Súťaž v PETANGU

Dňa 19. 9. 2016 si naši žiaci zmerali sily v PETANGU, kde medzi sebou súťažili v trojčlenných družstvách.

Umiestnenie bolo nasledovné :

1.       miesto získalo družstvo v zložení :

Dominika  Paľová

Magdaléna  Zboroňová

Ervín  Puža

2.       miesto získalo družstvo v zložení : 

Sebastián  Prokop                                                                      

Erik  Hakeľ

Erik  Grofčík

3.       miesto získalo družstvo v zložení : 

Nikola  Kulaviaková

Ivan  Dlhoš

Miroslav  Pažický

Víťazom  gratulujeme !                                                                                         Školský internát