Medzinárodná vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v anglickom jazyku

Dňa 19. – 21. apríla 2017  sa konala medzinárodná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnili študenti z Čiech, Poľska i Slovenska. Z našej školy súťažili dve študentky z  5.TIS  Dominika Paľová a Dominika Siváková. Samotná súťaž sa konala vo štvrtok v dopoludňajších hodinách, študenti preukázali svoje znalosti v testoch zameraných na slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

Zatiaľ čo žiaci súťažili, my učitelia sme mali možnosť byť prítomní na seminári Výsledky výskumu PdF UK – porovnanie zručností žiakov so SP. Prednášajúce Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD. a Mgr. Katarína Hybenová.

Súťaž skončila pre nás úspešne. Dominika Paľová sa umiestnila na 3. mieste. Prvé a druhé miesto vyhrali študenti z Čiech.

Dominika gratulujeme!!!

 MR