Otvorená hodina

Dňa 24. 4. 2015 odbor murár zrealizoval otvorenú hodinu na tému: Roh muriva na základovom páse.

Hodina mala tri časti:

1. Prezentáciu technologického postupu murovania z tvárnic Ytong a DBT v programe      POWER POINT, ktorú prezentoval Miroslav Sekereš z 3.MR.

2. Výkresovú dokumentáciu, ktorú prezentoval Eduard Bartoš z 3.MR.

3. Prezentáciu tvorby učebnej pomôcky – modelu v M 1:2, ktorú prezentoval Dominik Heldes z 2. MR.

 Otvorená hodina sa vydarila a veríme, že pomôcka nám bude dlho slúžiť a zjednoduší učenie ešte mnohým murárom.