Posledné zvonenie 5.TIS

Dňa 20. mája 2016 sa žiaci 5. TIS posledným zvonením lúčili so všetkými žiakmi a učiteľmi, s ktorými sa stretávali počas svojho päťročného štúdia. Po príhovore pána riaditeľa triedna učiteľka rozdala žiakom vysvedčenia, spolu s ostatnými učiteľmi popriali žiakom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.