Posledné zvonenie končiacich ročníkov na OU a SOŠ

3. PJ, 3. SDP, 3. MR a 4. S