Posedenie s 3. SDP

Dňa 11. 6. 2024 sa uskutočnilo posedenie vyučujúcich so žiačkami z triedy 3. SDP spojené s prezentáciou žiackych portfólií z odborných predmetov.

Žiačky vo svojich prezentáciách zhodnotili svoje 3-ročné štúdium na našom odbornom učilišti. Spoločne pospomínali a zhodnotili všetky akcie, ktorých sa počas štúdia zúčastnili.

Na záver sa žiačky vyučujúcim poďakovali za ich každodenné úsilie, trpezlivosť, ochotu pomáhať im spoločne zdolávať nové výzvy, prekážky počas celého štúdia.

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia.“ J. A. Komenský.

BA