Preventívne aktivity

V rámci spolupráce s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (ORPZ) v Žiari nad Hronom a  prezenčného dňa na škole si kpt. JUDr. Anna Holečková  – referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ – pripravila pre našich žiakov preventívne aktivity zamerané na obchodovanie s ľuďmi, trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie.

Aj touto cestou sa p. kpt. chceme poďakovať.

PP