Škodlivosť fajčenia na mladý organizmus

Dňa 19. decembra 2013 sa konala prednáška a beseda pre žiakov 2. ročníkov na tému: ŠKODLIVOSŤ  FAJČENIA  NA  MLADÝ  ORGANIZMUS . Prednáške predchádzal film o závislosti na tabaku, v ktorom mladá žena porozprávala, aké utrpenie jej prinieslo fajčenie. Lektorkou bola pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, ktorá priniesla aj prístroj na meranie CO v krvi. O meranie prejavili záujem nielen žiaci fajčiari ale aj nefajčiari, prípadne pasívni fajčiari.

Pre ochorenie lektorky pani Búryovej sa presunula na 19. december 2013 aj prednáška a beseda na tému: HYGIENA  DIEVČAT, ktorej sa zúčastnili dievčatá všetkých 1. ročníkov. Prednášku a besedu viedla pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.