Správna výživa

V rámci prevencie sa dňa 27. novembra 2013 uskutočnila prvá z plánovaných prednášok a  besied na tému: SPRÁVNA  VÝŽIVA , ktorej sa zúčastnili žiaci 1. ročníkov SOŠ, OU a tiež žiaci učebného odboru kuchár a obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál.. Spoločne sme si pripomenuli 16. október ako Svetový deň správnej výživy a význam správneho stravovania  pre ľudský organizmus. Stalo sa už tradíciou, že PK učebného odboru KUCHÁR pripravuje pre túto príležitosť ukážky zdravých jedál. V tomto školskom roku to boli hlavne žiaci 1.PJ pod vedením majsterky OV p.Májikovej, ktorí pripravili veľmi chutné a hlavne zdravé pomazánky, ovocné a zeleninové šaláty. Lektorkami boli: Mgr. Júlia Hôrová, Ing. Eva Krausová a Ing. Ľubica Papšová. Do podujatia sa aktívne zapojili aj žiaci 1. KCH triedy, ktorí si pripravili informácie o VITAMÍNOCH.