Štvrtáci stolári vo firme Rajčan, s. r. o.

Naši štvrtáci stolári sa na niekoľko dní zúčastnili odbornej praxe v drevárskej firme Rajčan, s. r. o. Zhodli sa na tom, že čas strávený vo výrobnom podniku má pre nich množstvo výhod. Pohybovali sa v reálnom pracovnom prostredí, mali možnosť vidieť a skúsiť si prácu s najmodernejšími strojmi (CNC). Žiaci si mohli osvojiť pracovné návyky, pracovnú morálku ako aj možnosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí pracujú vo firme. A tiež si uvedomili, že v reálnom živote budú musieť rešpektovať a dodržiavať pracovný režim na pracovisku, dochvíľnosť a perfektnú pracovnú morálku.

 HL