Súťaž murárov v Košiciach

Dňa 16. mája sa  dvaja chlapci z odboru murár zúčastnili celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť  Slovenskej republiky.

Témou praktickej časti bolo uloženie obrubníka do betónu a zasypanie drvinou. V teoretickej časti si overili svoje vedomosti formou testu.

Do súťaže bolo zapojených 10 družstiev z rôznych častí Slovenska. Naši chlapci Dominik Oláh a Dávid Didi si domov priniesli krásne 2. miesto a Dominik Oláh aj 1. miesto za najlepšieho murára, pretože okrem výborne odvedenej práce ani v teste nestratil žiaden bod. Gratulujeme!

                                                                                                           PK murár, stolár