Súťaž OU v prednese poézie a prózy

Dňa 21. 5. 2024 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž žiakov odborných učilíšť v prednese poézie a prózy v Spojenej škole v Hlohovci.

Cieľom súťaže bolo vzbudiť hlbší a systematickejší záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru, podporiť zmysluplné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si kultivovaného vystupovania na verejnosti.

Našu školu už po druhýkrát reprezentovala Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese poézie od autorky Louise Glück – Teplý deň.

Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl z celého Slovenska. V prednese poézie súťažilo 14 žiakov a v prednese prózy 6 žiakov. Naša žiačka sa síce neumiestnila na stupni víťazov, no jej prednes zaujal nielen porotu, ale aj divákov. Konkurencia však bola veľká.

                                                                                                                      BA