Celoslovenská súťaž v odbore PJ

Dňa 10. 5. 2023 sme sa zúčastnili  Celoslovenskej súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál v Spojenej škole internátnej – Snina. Našu školu reprezentovali dve dievčatá z 2. PJ triedy.

Cieľom súťaže nebola len prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, ale aj získavanie vzájomných kontaktov a skúseností.

Aj napriek tomu, že sme si zo súťaže neodniesli víťazný pohár, sme spokojné a tešíme sa zo spoločne prežitých chvíľ mimo školy aj s našou triednou učiteľkou. 

HK