Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS 1. december tento rok pripadol na sobotu, preto naša účasť na 12. ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholila už 29. novembra 2018 prednáškou spojenou s besedou na tému HIV/AIDS.

Aj tento rok si ju pre nás pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Aj keď besedu mávame každoročne a niektorí žiaci sa na nej zúčastnili už viackrát (čo patrične okomentovali :-)), pani Malatincová sa nikdy neopakuje, vždy povie niečo nové alebo nejakým iným ešte zaujímavejším spôsobom, ktorý žiakov preberie a veľmi živo s ňou na túto tému besedujú.

Pred besedou dvaja žiaci porozdávali ostatným spolužiakom a aj zamestnancom školy pripravené červené stužky, aby ich nosením vyjadrili svoju podporu a solidaritu s tými, ktorí sú touto chorobou nakazení a aby nám všetkým pripomínali aj potrebu prevencie.

OJ