Textilná tvorba v múzeu

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo 10. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby TEXTILNÁ TVORBA 2023. 

Súťažná výstava je zameraná na tradičnú textilnú tvorbu v novodobom dizajne, umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby.

Žiačky 3. SDP si najprv výstavu so záujmom prezreli, potom im pracovníčky Múzea mincí a medailí poskytli zaujímavú možnosť vzdelávania sa v oblasti textilnej tvory prostredníctvom tvorivých dielní. Dievčatá sa naučili vyrábať náramky, tkať cigánske tkaniny a priučili sa základom plstenia, ktoré patrí k najstarším textilným technikám.

BA