Záverečné skúšky stolárov

Od 19. 6. do 23. 6. 2017 prebiehali na našej škole záverečné skúšky žiakov 4.S učebného odboru stolár. Pondelok 19. jún bol slávnostným otvorením záverečných skúšok a nasledovala ich písomná časť, ďalšie tri dni prebiehala v dielenských priestoroch praktická časť a v piatok 23. júna ich ústna časť.

Preukázať svoje vedomosti a zručnosti pred komisiou nie je ľahké. Viacerým žiakom zo začiatku tréma zväzovala jazyk. Nakoniec všetci úspešne absolvovali záverečné skúšky. Chlapcom blahoželáme a tešíme sa na september, kedy sa s niektorými opäť stretneme na nadstavbovom štúdiu – drevárska a nábytkárska výroba.

HL