Záverečné skúšky stolárov

Od 18. 6. do 22. 6. 2018 prebiehali na našej škole záverečné skúšky v učebnom odbore stolár.

V pondelok 18. júna  sa skúšky začali slávnostným otvorením, potom nasledovala písomná časť. Ďalšie tri dni prebiehala v dielenských priestoroch praktická časť, ktorá sa ukončila prezentáciou a obhajobou žiackych výrobkov pred skúšobnou komisiou. Záverečné skúšky boli ukončené ústnou časťou.

Žiakom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                         HL