Žiacky projekt na OU

Dňa 25. 1. 2024 sme na odbornom výcviku predstavili náš žiacky projekt na tému Jedlá z cestovín. 

Pred našimi pedagógmi a žiakmi sme sa prezentovali nielen nadobudnutými manuálnymi a komunikačnými zručnosťami, ale aj pripravenými jedlami z cestovín.

žiačky 3. PJ