Ako postupovať ďalej po skončení strednej školy ?

Na túto zdanlivo jednoduchú otázku existuje mnoho odpovedí. S týmito odpoveďami prišiel 9. 5. 2019 našich žiakov končiacich ročníkov oboznámiť pán PhDr. Peter Csóri, Phd. – kariérny poradca z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. TIS, 2. NS, 4. KCH, 3. MR a 3.PJ. Žiakov oboznámil o príčinách nezamestnanosti mladých ľudí, o možnostiach po ukončení strednej školy, o pokračovaní v sústavnej príprave na povolanie, o zmluvách v zahraničí, kto môže pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania, o evidencii na úrade práce. Žiaci sa veľmi zaujímali o danú problematiku a živo diskutovali.        

                                                                                                                                TA