Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 19. 4. 2023 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Spojenej škole vo Vranove nad Topľou.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťaže sa zúčastnili družstvá z Popradu, Vranova nad Topľou, Námestova, Michaloviec, Prakoviec a Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test.
  2. Praktická časť 1: výroba nepečeného koláčika včelie úliky.
  3. Praktická časť 2: zhotovenie obliečky na vankúš s aplikáciou.

V súťaži sme sa umiestnili na 6. mieste .

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a veľká

vďaka patrí usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu vo Vranove nad Topľou, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA