Exkurzia – Veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave

Vďaka Regionálnemu centru kariéry (RCK) v Žiari nad Hronom zriadeným  BBSK v rámci Reformy vzdelávania sa žiaci 4.KCH SOŠ pre ŽSPI v Kremnici  mohli zúčastniť exkurzie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave. Počas veľtržných dní prebiehala aj celoslovenská súťaž DANUBIUS GASTRO JUNIOR 2023. Naši žiaci si tak mohli pozrieť  niektoré súťažné družstvá priamo v akcii pri príprave jedla. Vystavovali rôzne firmy, ktoré predvádzali zariadenia používané v gastro prevádzkach –  konvektomaty, ohrievacie zariadenia, gastro inventár. Počas prehliadky mali možnosť ochutnať ocenené produkty potravinárskych firiem zo Slovenska.

                                                                                                          ZA