Imatrikulácie 2019 – kuchársky odbor

  1. 11.  2019

Tak ako každý rok o takomto čase v priestoroch POV sa uskutočnili imatrikulácie pripravené našimi druhákmi – 2. KCH a 2. PJ pod záštitou p. Turčanovej a p. Májika.

Imatrikulácie sú jedným z dôležitých krokov v živote stredoškoláka, proste každý si tým prejde. Je to udalosť, pred ktorou majú mnohí prváci rešpekt. Po úvodnom privítaní prítomných, žiaci 2. KCH a 2. PJ pripravili pre žiakov 1. ročníkov rôzne úlohy: so zaviazanými očami rozoznať podľa chuti rôzne druhy potravín, navzájom sa kŕmiť jogurtom, správne určiť tri druhy múky, tri druhy mäsa, čo najrýchlejšie prebrať tri druhy strukovín, , čo najrýchlejšie ústami zozbierať lentilky zo stola a dať ich do misky. Úlohy boli zaujímavé a veľmi zábavné, pobavili všetkých prítomných.

Na záver boli žiakom prvých ročníkov odovzdané imatrikulačné certifikáty a na krk zavesené vyzdobené cumle a srdiečka z perníkového cesta. Pre každého to bol jednoducho nezabudnuteľný zážitok.

                                                                                                                                TA