Imatrikulácie murárov

Aj prváci murári sú už prijatí do cechu murárskeho. Aby sa tam dostali museli so zaviazanými očami spoznať „špeciálne“ druhy náradia, murovať s rôznymi materiálmi a aj správne orezať polystyrén.

Pri prijímaní  do cechu si užili kopec zábavy a hádam sa niečo aj naučili. Na záver za odvahu všetci dostali sladkú odmenu.

Odbor murár