Imatrikulácie v kuchárskom odbore

Dňa  9. 11. 2016  sa v priestoroch  POV  konali  IMATRIKULÁCIE  – slávnostné prijatie  nových študentov do kuchárskeho cechu.

Študenti  4.KCH pripravili program, ktorý bol zakomponovaný do príbehu bežného dňa jedného kuchára, ktorému sa pomiešali koreniny a študenti mu mali pomôcť  koreniny správne poukladať. Potom nasledovala štafeta medzi triedami 1.KCH a 1.PJ, kde žiaci museli očistiť cibuľu a zemiaky. Nakoniec  sa vybraní žiaci museli so zatvorenými očami kŕmiť koláčom so šľahačkou. Po skončení všetkých úloh starší žiaci prijímali jednotlivo každého žiaka prvého ročníka do kuchárskeho cechu.

Odovzdali im malé perníky v tvare kuchára ako spomienku na tento deň.  Na záver sa všetci zúčastnení pohostili koláčom a čajom.

BA