Medzinárodný deň mlieka

Dňa 17. mája 2019 sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o význame a konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov a jeho dopade na naše zdravie.

Žiaci 3.KCH  pripravili  z čerstvého mlieka výrobky: syr, čokoládový termix, mliečna ryža, vtáčie mlieko, syr lučina a mliečne kokteily.

Zároveň by sme chceli poďakovať aj PD Lovčica – Trubín za poskytnutie čerstvého mlieka, jogurtov a  kravského syru, ktoré sme na tejto akcii mohli tiež ochutnať. ĎAKUJEME!

 Žiaci 3.KCH