Naj… cvičná firma – Deafihla, s. r. o.

Po viacerých pre nás významných, ale menej výrazných úspechoch našej cvičnej firmy sme dosiahli úspech najväčší. Niečo sme pozmenili, niečo sme dorobili, niečo sme vylepšili a o čom sme ani v kútiku duše nesnívali, sa stalo skutočnosťou. Na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach sme získali cenu najprestížnejšiu 1. miesto v súťaži  o cenu „Naj…cvičná firma“. Ukázali sme, že ani žiaci našej školy (so sluchovým postihnutím, s vývinovými poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou) sa nestratia v silnej konkurencii cvičných firiem svojich rovesníkov.

Už sa tešíme na ďalšie veľtrhy a na naše tvorivé nápady, ktoré na nich predvedieme.

študenti 4.TIS

Naše úspechy:

Cena SPN – Mladé letá – na 20. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom (apríl 2016)

2. miesto – v kategórii Naj.. logo na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave (november 2016)

1. miesto – v kategórii Naj… katalóg na 21. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom (apríl 2017)

1. miesto – v top kategórii Naj… cvičná firma na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach (október 2017)