Práca hrou

Dňa 6. februára 2020 našu školu navštívili žiaci 5. ročníka základnej školy na Angyalovej ulici v rámci spolupráce predmetov technika na ZŠ a odborný výcvik na SOŠ. Žiaci si pod pozorným dohľadom žiakov 3. KCH pripravili šišky.

MJ