Školská súťaž v anglickom jazyku

Dňa 5. mája 2017  sme usporiadali na našej škole druhý ročník súťaže v anglickom jazyku. 15 študenti z rôznych tried si zmerali svoje sily v teste plnom zaujímavých cvičení zameraných hlavne na lexiku. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Vrška z triedy 1. GYM. Druhé miesto získal Anton Petrovič z triedy 1. NS a tretie miesto získal Adrián Kučera z 3. TIS.

Víťazom gratulujeme!

MR