Stredoškolák

Dňa 28. novembra 2023 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom Centrum poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom usporiadalo v spolupráci so žiarskym MsKC 25. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sa už tradične zúčastnila aj naša škola.

Cieľom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných a učebných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl. V tomto roku sa prezentovalo celkom 36 stredných škôl z piatich okresov.

BA