február 2023 archive

Finančná olympiáda – vyhodnotenie I. kola

Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorú pre študentov stredných škôl organizuje Nadácia PARTNERS.

Súťaž má tri kolá.

I. otvorené kolo  finančnej olympiády odštartovalo   2. novembra 2022 a prebehlo formou online testu.

Do druhého uzavretého  kola súťaže z našej školy postúpili: Henrieta Balážová, Elizabeth Viktória Daubnerová, Adrián Debnárik,  Samuel Goral, Maxim Majer, Patrik Meszároš, Róbert Suchý, Zuzana Tóthová a Diana Vaľková.

Všetkým postupujúcim študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v II. kole súťaže.

JL

Aj my murári sa môžeme svojou prácou pochváliť

             V minulom a v tomto školskom roku sme postupne spolu s našimi majstrami upravovali priestory telocvične. Murovali sme nový vstup, vo vnútorných priestoroch sme ukladali dlažbu, robili omietky, zhotovovali nivelačný poter a robili sme aj ďalšie práce.

            Okrem toho, že si postupne skrášľujeme našu telocvičňu, získavame aj potrebné zručnosti, aby sme boli úspešní v našom budúcom zamestnaní.

                                                                                                                                                                            2. MR

Lyžiarsky 2023

Krahule 6. – 10. február 2023

Lyžovanie, akékoľvek, ale nám ide predovšetkým o to zjazdové, je dnes viac ako iné športové odvetvia ovplyvňované klimatickými zmenami. Nie je možné zabezpečiť si pevný termín lyžiarskeho kurzu v dostatočnom časovom predstihu a spoliehať sa, že predsa uprostred zimy nemôže byť až tak zle, aby sa nedalo lyžovať. Môže.  Dokonca je pravdepodobnejšie, že sneh v potrebnej kvalite nebude.

Preto je vlastne dobre, že sme boli nútení korigovať svoje organizačné plány –  vzhľadom na náklady s kurzom spojené zrušiť ubytovanie v lyžiarskom stredisku na Krahuliach a dochádzať denne školským autom. Výborné riešenie –  finančné náklady (teda časť, ktorú museli uhradiť žiaci)  sa zredukovali na symbolickú sumu, a to podstatné, mohli sme pružne reagovať na aktuálny stav počasia a snehové podmienky. Výborné riešenie, vybrali sme zďaleka najlepší týždeň tohtoročnej sezóny, naučili sme, čo sa dalo, žiaci mali chuť a vytrvalosť, tí, čo tvrdili, že už lyžovať vedia, zistili, že až po kurze to bude ten správny pôžitok z technickej jazdy, tí, čo stáli na lyžiach prvýkrát, už nikdy a nikde nebudú musieť ostať pod kopcom v obave, že naň týmto vlekom či sedačkou určite nevyjdú hore alebo touto zjazdovkou nezídu dolu.

Nie je taký absolvent kurzu, ktorý by sa nepýtal, či môže ísť aj nabudúce.

OD

Riaditeľské pochvaly

Vyhodnotenie 1. polroku školského roku 2022/2023 bolo výnimočné. Pretože až 8 žiakov získalo pochvalu od riaditeľa školy.
Za reprezentáciu školy pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ:
Maxim Majer 4.KCH
Róbert Suchý 4.KCH
Patrik Meszároš 3.S
Erik Zlichovec 2.S
Samuel Zaťko 1.S
Za úspešnú účasť v súťaži FINKVÍZ:
Stanislav Bátora 2.S
Elizabeth Viktória Daubnerová 2.GYM
Chiara Račková 2.GYM