Category: akcie PK prírodovedných predmetov

Kurz na ochranu človeka a zdravia

Každoročne sa žiaci tretích ročníkov všetkých našich stredných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím a odborného učilišťa zúčastňujú trojdňového kurzu na ochranu človeka a zdravia. Obvykle  sa kurz koná v jarnom období, no v tomto školskom roku sme termín presunuli na jeseň hlavne preto, že v ovzduší je menej alergénov a nižšia teplota ovzdušia je vhodnejšia na turistické pochody.

Počas troch dní 7.- 9. novembra 2011 žiaci získali teoretické poznatky o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch, haváriách, náhlych srdcových a mozgových príhodách. Pod dohľadom pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom p. Búryovej si všetci žiaci vyskúšali resuscitáciu – umelé dýchanie a masáž srdca. Okrem prvej pomoci žiaci získali aj základné poznatky z topografie, orientácie v prírode a hlavne o vhodnom správaní sa v prírode.

Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programuRecyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia.

Každý žiak môže do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač, atď.)

Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

Chcem vedieť viac

Exkurzia 8.3.2011

Krajská hvezdáreň a planetárium M, Hella, Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom. Exkurzie sa zúčastnili triedy: 1.SA, 2.G, 3.G, 1.TIS, 1.KCH, 2.S, a organizovala ju predmetová komisia prírodovedných predmetov.   Najprv sme boli vo hvezdárni, tu sme si v prednáškovej sále pozreli program o slnečnej sústave a krátke predvedenie aj premietnutie o ďalekohľadoch. Do kopuly s otočnou strechou sme sa išli pozrieť cez hvezdársky ďalekohľad na slnečné škvrny.

Nakoniec sme v hvezdárskej sále absolvovali program o vesmíre, o vývoji vesmíru, o súhvezdiach na nočnej oblohe a pod. Druhá časť exkurzie bola exkurzia do výrobného podniku SAPA, kde sa lisujú hliníkové profily a z profilov výrobky.

V Sape dbajú o bezpečnosť, všetci sme dostali reflexné vesty, v ktorých sme sa pohybovali po podniku. Ukázali nám predhrievanie čapov, lisovanie profilov, povrchové úpravy profilov, výrobu niektorých výrobkov. Videli sme viaceré robotizované pracoviská ale aj ručnú výrobu.

Chcem vedieť viac