jún 2024 archive

Účelové cvičenie na SOŠ

20. 6. 2024

… splnilo svoj účel. Absolvovali sme pohyb a pobyt v prírode, pracovali s buzolou, určovali svetové strany, strieľali zo vzduchovky, hádzali granátom na cieľ. Zasúťažili sme si a najlepší dostali malú odmenu.

odbor stolár

Exkurzia v ECCO Slovakia, a.s.

ECCO je dánska firma, ktorá  dodáva na trh kvalitnú a inovatívnu koženú obuv a kožené doplnky. Jediný závod na Slovensku je v Martine a umožnil nám vstúpiť do svojich priestorov.  Milá pani, ktorá nás sprevádzala, nám poukazovala výrobnú prevádzku, oboznámila s technológiou výroby produktov a pripravila pre nás tvorivé dielne. Naši sluchovo postihnutí žiaci končiacich ročníkov mali možnosť získať okrem iného aj informácie o budúcom možnom zamestnaní v tejto firme.

PP

Posledné zvonenie končiacich ročníkov na OU a SOŠ

3. PJ, 3. SDP, 3. MR a 4. S

Posedenie s 3. SDP

Dňa 11. 6. 2024 sa uskutočnilo posedenie vyučujúcich so žiačkami z triedy 3. SDP spojené s prezentáciou žiackych portfólií z odborných predmetov.

Žiačky vo svojich prezentáciách zhodnotili svoje 3-ročné štúdium na našom odbornom učilišti. Spoločne pospomínali a zhodnotili všetky akcie, ktorých sa počas štúdia zúčastnili.

Na záver sa žiačky vyučujúcim poďakovali za ich každodenné úsilie, trpezlivosť, ochotu pomáhať im spoločne zdolávať nové výzvy, prekážky počas celého štúdia.

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia.“ J. A. Komenský.

BA