Category: Projekt – Počúvať srdcom

Projekt – Počúvať srdcom

Projekt – Počúvať srdcom

Program  

neboli nájdené žiadne obrázky

Kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia Mobilita učiacich sa zamestnancov
Typ akcie Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Trvanie projektu 01. 07. 2014 – 30. 06. 2016
Max. výška grantu 12 020 €

 

Aby sa naštartoval inovatívny model špeciálneho vzdelávania, naša inštitúcia realizuje európsky projekt, ktorým chce rozvinúť kvalitu vyučovania – prínos kreatívnej metodiky, obnovenie informatických zručností, odborného vyučovania cudzieho jazyka a metodiku CLIL-u. Všetci pedagógovia školy sú odborníci na prácu so žiakmi so ŠVVP, citliví na ich potreby a s veľkou túžbou sa vzdelávať a osobnostne rásť.

Keďže škola má za cieľ byť pokrokovou a modernou,  vďaka finančnej pomoci Európskej únii vyslala do Spojeného kráľovstva 4 svoje učiteľky na 4 štruktúrované kurzy :

  • ICT technológia a jej využitie vo vyučovaní
  • CLIL „ Contect and language integrated learning“
  • Angličtina pre učiteľov odborných škôl
  • Jazyk a metodológia pre učiteľov ANJ

Vplyv týchto školení posilní odbornosť výučby, prinesie rozvoj do IKT zručností a ich používania vo vyučovacom procese, prinesie osvieženie a posilní motiváciu učiteľov.

Posilnením jazykových kompetencií sa otvoria dvere k novým zdrojom informácii /pri vyhľadávaní špeciálnych pomôcok, materiálov z webu/.

Kultúrne a medzikultúrne obohatenie prispeje k internacionalizácii našej školy, šíreniu informácii o našom špeciálnom koncepte vzdelávania žiakov so ŠVVP.

Prezentácia – Scarborough 2015

Vyhodnotenie Fotografickej súťaže leto 2015


 

 

 

 

Vyhodnotenie Fotografickej súťaže leto 2015:

1. miesto Paľová Dominika 4.TIS – Tjome, na konci sveta
2. miesto Paľová Dominika 4.TIS – Letná krása
3. miesto Erneková Ľubica 5.TIS – Po žatve

GRATULUJEME

Fotografická súťaž

LETO 2015

Po letných prázdninách sme tu s pokračovaním súťaže LETO 2015 o najkrajšiu prázdninovú fotografiu.

Pravidlá súťaže:

Téma: leto 2015

Použité techniky: fotografia

Spustenie hlasovania: 07. 10. 2015

Koniec hlasovania: 30. 11. 2015 o 20:00 hod.

Množstvo fotografií: neobmedzene

1. cena:

pizza pre dvoch a lístky do kina

2. cena:

zmrzlinový pohár pre dvoch a lístky do kina

3. cena:

čokoláda a lístky do kina

Cena Facebooku (fotografia s najvyšším počtom FB odporúčaní)

Ako môžem hlasovať?

Súťaž vyhrá fotografia s najväčším počtom bodov.

Označiť fotografiu a kliknúť na tlačidlo Hlasuj 1x za 5 minút.


Súťažné fotografie

 


Hlasovanie

[poll id=“3″]

 

Počúvať srdcom

projekt na SOŠ a SPŠO pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici

Počúvať srdcom je názov projektu pre mobilitu pracovníkov v oblasti školského vzdelávania spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus +. Naša škola dostala finančnú podporu pre štyroch učiteľov na dvojtýždňovú stáž v anglicky hovoriacej krajine. Prvá stáž v Londýne, ktorej sa zúčastnila učiteľka anglického jazyka Mgr. Marta Medzihradská, sa uskutočnila už v auguste 2014, druhá stáž v Scarborough, ktorej sa zúčastnili vyučujúce odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov Ing. Ľubica Papšová, Mgr. Martina Skaličanová a Mgr. Andrea Ondrejková, sa zrealizovala v auguste 2015.

Prečo učiteľka anglického jazyka, je asi všetkým jasné, otáznejšia je možno účasť učiteliek odborných a všeobecnovzdelávacích  predmetov na škole pre sluchovo postihnutých. Každá účastníčka projektu sa zúčastnila iného štruktúrovaného kurzu, prvý bol zameraný na využitie IKT na vyučovaní, na nové trendy, programy, spôsoby ako integrovať IKT do nášho odborného a veľmi špecifického vzdelávania,  druhý kurz okrem rozšírenia jazykových zručností výrazne prispel k metodike výučby odborných predmetov a posledný vylepšil jazykové kompetencie učiteľa, čím sa otvorili dvere k novým zdrojom informácií a k spestreniu vyučovania žiakov. Bonusom je kultúrne a medzikultúrne obohatenie, ktoré prispeje k internacionalizácii našej školy, kontakty účastníčok kurzu budú použité na vytvorenie partnerstiev so školami v zahraničí.

Okrem šiestich hodín denne strávených na kurze sme absolvovali množstvo výletov do bližšieho či vzdialenejšieho okolia mesta Scarborough, zúčastnili sme sa zaujímavých sprievodných aktivít (divadelného predstavenia, koncertov), boli to naozaj dva týždne nabité pozitívnou energiou.

 

OJ

Za vzdelávaním do Londýna

 Cesta lietadlom bola skutočným zážitkom. Krajina z výšky, aj keď popretkávaná najrôznejšími a neočakávanými obrazcami oblakov dávala jasne najavo, že je len jedna, vždy tá istá, naša Zem. Mohutná a sebaistá. Akoby ju vôbec neoslnila ľudská schopnosť lietať a akoby sa stále na nás obracala s nemou výčitkou. Po pristátí, už po pár minútach letu, sa na nej nedokážeme dohovoriť. Stávame sa cudzincami pred úradmi a bezradne umlčaní pred sebou navzájom.

Chcem vedieť viac