apríl 2023 archive

Exkurzia Nitriansky hrad

Hodnota historicky významných lokalít je pre bežného človeka priamoúmerná rozsahu poznatkov, ktoré má. Takže čím viac vopred viem, tým pôsobivejšie, ak nič neviem, v podstate obdivujem preto, lebo to robia všetci, ale sú to len múry, oltáre a maľby na stenách, pekný parčík a sochy, čím väčšie, tým skôr si zapamätám.

Na Nitrianskom hrade to funguje dokonale. Dnes je to pekné miesto odrezané od rušného moderného mesta, s nádychom histórie a rozjímavého pokoja, ale všetko je oveľa silnejšie, keď si uvedomíme, že spodná časť hradobných múrov je z veľkomoravských čias, že tu niekde (nie je to dnešná katedrála) stála najstaršia známa kresťanská sakrálna stavba  na Slovensku, žil tu Pribina, biskupstvo tu sídlilo už v roku 880, tu niekde pripravoval Svätopluk odstránenie Rastislava, tu žil sv. Bystrík z Väčšej legendy o sv. Gerardovi, tu bolo sídlo diecézy, ktorú si netrúfol zrušiť Štefan I. po znovuzískaní územia od Poliakov, tu bolo centrum Nitrianskeho vojvodstva … Je toho dosť, nie všetko dodnes viditeľné, ale genius loci funguje. To prepojenie prvkov rôznych období je asi najpôsobivejšie. Tí vnímavejší sa pokochajú unikátnou renesančnou bránou, bastiónmi, nevšednou kompozíciou chrámového trojhradia, a hlavne vzácnou nedávno odkrytou gotickou freskou smrti a korunovania Panny Márie spolu s obnaženým románskym murivom. O výhľadoch škoda hovoriť, všetky sú výrečným potvrdením významu tohto miesta.

My sme sa na dejepise celkom slušne pripravili, takže veríme, že informácie o árone škvrnitom, ktorý rastie na dvore biskupského paláca, nebudú to podstatné, čo si zapamätáme. Hoci vegetačné obdobie árona je plné zaujímavých zvratov.

                                                                                                                                                                                            OD

Exkurzia Proma a výstava Nábytok a bývanie

Vidieť výrobu a hotové výrobky z odboru, ktorý študujem, je vždy zaujímavé. V závode v Horných Krškanoch sme sa mohli pozrieť, ako sa z návrhu stávajú hotové skrinky do kuchyne, kúpeľne a ďalších miestností v byte. Pracovníci podľa návrhu zákazníka vyrábajú naozaj zaujímavé kusy. Po návšteve závodu Proma v Horných Krškanoch sme zavítali na výstavu nábytku na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Rôzni vystavovatelia tu predvádzali svoje výrobky, rôzne inovácie, zaujímavé riešenia. Nábytok vyrobený z masívu, drevotrieskovej dosky, ale aj z ďalších prídavných materiálov v rôznych kombináciách, bol zaujímavý. Pri výbere však treba myslieť aj na to, do akého priestoru ho môžem umiestniť.                                                                                                             stolári

Exkurzia – Veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave

Vďaka Regionálnemu centru kariéry (RCK) v Žiari nad Hronom zriadeným  BBSK v rámci Reformy vzdelávania sa žiaci 4.KCH SOŠ pre ŽSPI v Kremnici  mohli zúčastniť exkurzie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave. Počas veľtržných dní prebiehala aj celoslovenská súťaž DANUBIUS GASTRO JUNIOR 2023. Naši žiaci si tak mohli pozrieť  niektoré súťažné družstvá priamo v akcii pri príprave jedla. Vystavovali rôzne firmy, ktoré predvádzali zariadenia používané v gastro prevádzkach –  konvektomaty, ohrievacie zariadenia, gastro inventár. Počas prehliadky mali možnosť ochutnať ocenené produkty potravinárskych firiem zo Slovenska.

                                                                                                          ZA

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 19. 4. 2023 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Spojenej škole vo Vranove nad Topľou.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťaže sa zúčastnili družstvá z Popradu, Vranova nad Topľou, Námestova, Michaloviec, Prakoviec a Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test.
  2. Praktická časť 1: výroba nepečeného koláčika včelie úliky.
  3. Praktická časť 2: zhotovenie obliečky na vankúš s aplikáciou.

V súťaži sme sa umiestnili na 6. mieste .

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a veľká

vďaka patrí usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu vo Vranove nad Topľou, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA

Prezentačný deň 2. SDP

Dňa 18. 4. 2023 sa konal prezentačný deň  – vyučovacia jednotka  /1 – 6 vyučovacích hodín/ v predmete OVY v triede 2. SDP.

Žiačky sa v mesiacoch marec a apríl opäť intenzívne  pripravovali na Celoslovenskú súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce. Preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe nepečeného koláčika včelie úliky a zhotovení obliečky na vankúš s aplikáciou.

Celoslovenská súťaž sa koná 19. 4. 2023 vo Vranove nad Topľou, zúčastníme sa jej aj my.

Držte nám palce !

                                                                                                                 BA